Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Drohiczynie

2023/2024

 

Kowalczuk Dorota -  dyrektor szkoły, wychowanie do życia w rodzinie

Borzym Jadwiga Grażyna - wicedyrektor szkoły, matematyka, doradztwo zawodowe

Bieleniewicz Agata  -  edukacja wczesnoszkolna

Bujno Jolanta  - chemia, fizyka

Chlebińska Anna - pedagog

Frantsuz Iryna - religia

Gawrysiuk Mariusz - matematyka, informatyka

Głowacka Małgorzata  - muzyka,  plastyka, biologia

Iwaniuk Katarzyna   -   język angielski

Jabłońska Anna     -     wychowawca świetlicy

Kaczyńska Małgorzata -   wychowanie przedszkolne

Klimiuk Grzegorz  -    Religia prawosławna

Kontowicz Anna    -    język polski

Kosińska Barbara    -   wychowanie przedszkolne

Kosiński Stanisław   -  wychowanie fizyczne

Kowalczuk Tomasz   - wychowanie fizyczne

Krasnodębska Ewa - wychowanie przedszkolne

Łukasiuk Marta - edukacja wczesnoszkolna

Nielipiński Mariusz  -  wychowanie fizyczne

Niemyńska Bożena  -  edukacja wczesnoszkolna

Niemyński  Krzysztof      -      historia, wos, edb

Niewiński Roman   -   historia, wychowanie fizyczne

Osiejewicz Ewa    -   wychowanie przedszkolne, logopedia

Piasecka Anna    -    język polski

Prokopczuk Marzena - edukacja wczesnoszkolna

Ryszczuk Jarosław  -  informatyka

ks. Łukasz Suszko -  religia

Wołosińska Marzena - geografia, przyroda, technika

Wysokińska Justyna   -   język angielski

 

Filia w Średzianowie:

Harasimiuk Agata  -  edukacja wczesnoszkolna

Kalinowska Bożena  -  edukacja wczesnoszkolna

Moczulska Katarzyna - wychowanie przedszkolne

Mościcka Katarzyna  - wychowanie przedszkolne

 

Punkt przedszkolny w Ostrożanach:

Bożyk Maria Irena - wychowanie przedszkolne