Na języku polskim kreatywnie - o chłopcu, który marzył, by być muzykiem

 

Pierwszą z lektur, na temat których rozmawialiśmy na języku polskim w klasie VI a była nowela Henryka Sienkiewicza pod tytułem Janko Muzykant.  Na zajęciach rozpoczynających cykl zajęć dotyczących problematyki tekstu, pracowaliśmy metodą Stacyjkowa. Każda z grup otrzymała mapę zadań, które należało wykonać zgodnie z instrukcją znajdująca się na karcie zadań: porządkowaliśmy kolejność wydarzeń, odmienialiśmy przez przypadki rzeczownik skrzypce, wyszukiwaliśmy informacje biograficzne dotyczące autora, korzystając  z słowników i dostępu do Internetu wyjaśnialiśmy znaczenie trudnych wyrazów, słów, doskonaliliśmy umiejętność wyszukiwania informacji  w słownikach- okazuje się, ze sięgamy do nich bardzo rzadko. Zdecydowanie większym zaufaniem obdarzamy wyszukiwarki internetowe. Tego dnia na lekcji pojawiła się strefa wifi, czyli mogliśmy korzystać przy oznaczonych specjalnym symbolem zadaniach z telefonów komórkowych. Nikt nie spędził tego czasu na „szusowaniu” po mediach społecznościowych.. Zajęcia wymagają od nas współpracy w grupie, doskonalą umiejętność zarządzania czasem oraz selekcji informacji. Staramy się dbać o rzeczowość i poprawność naszych wypowiedzi. Pod koniec zajęć dokonujemy ich oceny, wskazujemy ich mocne strony i ewentualne propozycje zmian na przyszłość. Wystawiona ocena: bardzo dobra. Już czekamy na kolejne odsłony aktywnej lektury.