Zarządzenie Nr 8/2020
Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie
z dnia 14.05.2020 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu użyczenia szkolnego sprzętu komputerowego uczniom Zespołu Szkół w Drohiczynie

 

            Na podstawie § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się „Regulamin użyczenia szkolnego sprzętu komputerowego uczniom Zespołu Szkół w Drohiczynie sprzętu komputerowego”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                               

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin użyczenia komputerów z załącznikami.

 

Dorota Kowalczuk

Dyrektor Zespołu Szkół w Drohiczynie