13 października 2022 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kierunkiem p. Anny Kontowicz przygotowali inscenizację pt. „Naszym Nauczycielom”.

Na początku głos zabrała p. Kontowicz, która przywitała wszystkich przybyłych i zaprosiła do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez młodzież. Następnie młodzi artyści piosenką, wierszem oraz krótkimi i zabawnymi scenkami z życia szkolnego uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy, jaki pedagodzy wkładają, by ich edukować. Po tej części prowadzący akademię złożyli życzenia całemu Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom szkoły, a wszyscy uczniowie odśpiewali dla nich gromkie: „Sto lat!”.

Potem głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, która skierowała słowa życzeń do Dyrekcji i wszystkich Nauczycieli. Później przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom szkoły drobne upominki.       

Na koniec nauczycielom, którzy zasłużyli się w pracy z młodzieżą zostały wręczone przez sekretarz gminy Drohiczyn – Pana Radosława Konobrockiego oraz Panią Dyrektor Dorotę Kowalczuk dyplomy.

Akademia przygotowana przez uczniów przebiegła w serdecznej, miłej i radosnej atmosferze. Po jej zakończonej uczniowie udali się do klas.

 Przygotowała Kamila Kondraciuk kl. VIb