Sprawozdanie z programu profilaktycznego „Znajdź pomysł na siebie”

Dnia 9 marca 2023 roku  Zespół Szkół w Drohiczynie odwiedzili członkowie grupy Full Power Spirit. Spotkanie podzielono na trzy etapy: najmłodsi uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV – V oraz najstarsi: klasy VI – VIII.

Prowadzący opowiadał historie ludzi ze swojego otoczenia, zwracając uwagę uczniów na to, aby kierowali się w swoim życiu zasadami takimi jak: uważanie na słowa, które kierujemy do innych oraz  niewyrzucanie jedzenia do śmieci.  Artysta stwierdził, że każdy człowiek ma jakiś talent, więc powinien go odkryć i wykorzystać, aby nie zmarnować szansy, którą daje mu los. Pokazane zostały także zdjęcia osób, które nadużywały alkoholu. Prowadzący opowiedział uczniom, że osoby z fotografii to tacy sami ludzie jak my, tylko dokonali w swoim życiu niewłaściwych wyborów. Narracja prowadzącego przeplatana była muzyką w stylu hip-hop.

Celem koncertu było kształtowanie właściwych postaw:  poszanowania życia, zdrowia i godności swojej oraz  innych w nawiązaniu do dekalogu, zwrócenia uwagi na wartości takie jak: szacunek, miłość, akceptacja. Zdaniem artystów w tych trzech filarach zawarte jest ,,życiowe szczęście”. Występ zawierał elementy profilaktyki antyalkoholowej oraz antynarkotykowej.

Wszyscy uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści prowadzącego oraz tekstów jego piosenek. Publiczność uznała występ artystów za bardzo pouczający.