19 października 2023 r. uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i zostali włączeni w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie. Uroczystość rozpoczęła się występem najmłodszych którzy zaprezentowali społeczności szkolnej – Dyrekcji, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom swoje umiejętności. Dzieci tańczyły, recytowały i śpiewały piosenki.  Doskonale zdali swój pierwszy szkolny egzamin. Punktem kulminacyjnym tej uroczystości było złożenie przez pierwszoklasistów ślubowania, a następnie dokonanie przez Dyrekcję szkoły aktu pasowania uczniów klas pierwszych i włączenia ich do grona uczniów naszej szkoły. Po części oficjalnej uczniowie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Życzymy pierwszoklasistom , aby zawsze z radością przekraczali próg szkoły i z chęcią zdobywali wiedzę.

                                                                                                Tekst: Bożena Zgierun

                                                                                                Foto: Natalia Żero