Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele w sytuacjach kryzysowych mogą skorzystać z pomocy i opieki psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

  • Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 (telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka)

  • czat na stronie rzecznika www.brpd.gov.pl