Składka za ubezpieczenie za jednego ubezpieczonego na poszczególnych etapach wynosi:
Szkoła Podstawowa - 44 zł.
Oddziały Przedszkolne -38 zł.
Żłobek - 40 zł.
UWAGA! JEŻELI DWOJE DZIECI JEST NA TYM SAMYM ETAPIE NAUKI TO SKŁADKA ZA DRUGIE DZIECKO WYNOSI 50%.
 

Ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA 2023/2024

Ogólne warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2023/2024

Zasady zgłaszania szkody

Formularz zgłoszenia szkody

Oświadczenie opiekuna