UCZYMY SIĘ DEMOKRACJI - WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU

17.10.2018 roku odbyły się wybory opiekuna samorządu gimnazjum.

Korytarz szkolny zmienił się w salę głosowania. Do pracy wyznaczono komisje wyborcze, które prowadziły rejestr wyborców, rozdawały karty do głosowania oraz dbały o prawidłowy przebieg głosowania.

Dzięki tak przeprowadzonym wyborom uczymy się odpowiedzialności, świadomego dokonywania wyborów oraz zasad zachowania w sytuacjach oficjalnych.

Po przeliczeniu głosów poinformowano uczniów, że  opiekunem Samorządu Uczniowskiego gimnazjum została pani Marzena Wołosińska. Gratulujemy.