Dobrze pisać to znaczy czynić myśl widzialną

                                                                                    A.Bierce

 Wyniki Szkolnego Testu Ortograficznego

  W XXI wieku jedną z oznak patriotyzmu jest nasza troska o język polski. Dlatego też 22 października 2018 roku odbył się Szkolny Test Ortograficzny, w którym wzięły udział reprezentacje klas III- VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Uczestnicy zmierzyli się z testem sprawdzającym znajomość zasad ortografii polskiej, w drugiej części mogli sprawdzić umiejętności praktycznego wykorzystywania reguł. 35 uczniów i uczennic przystąpiło do testu. Wyniki  w trzech kategoriach przedstawiają się następująco:

KATEGORIA I ( KLASY III-IV)

I miejsce - Szymon Czeczuk, klasa IV, 26 pkt

II miejsce - Maciej Kołodziejski, klasa III a, 24 pkt

III miejsce - Mateusz Olszewski, klasa III a, 21 pkt

 

KATEGORIA II ( KLASY V- VII)

I miejsce - Natalia Putkowska, klasa VII, 35 pkt

II miejsce - Miłka Kołodziejska, klasa VI, 34 pkt

III miejsce - Julia Czapska, klasa VII, 32 pkt

 

KATEGORIA III ( KLASY VIII- III GIM)

I miejsce - Aleksandra Skrzypkowska, klasa VIII a, 35 pkt

II miejsce - Damian Dawidziuk, VIII a, 33 pkt

                 Aleksandra Siekierko, VIII a,

                 Sandra Gawryluk, VIII b

                 Monika Miłkowska, III a

                 Małgorzata Lipińska, III a

                 Emilia Kosk, III b

III miejsce- Aleksandra Niczyporuk, VIII b, 31 pkt

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.