ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

2 kwietnia 2019 roku wspomnieniem i modlitwą obejmujemy Jana Pawła II. Tego dnia odwołujemy się do wydarzeń, które rozegrały się  14 lat temu oraz do całej nauki, z jaką wiązał się pontyfikat Karola Wojtyły.

2 kwietnia 2005 roku, godz. 21.37.
Wieczór ten wpisał się na stałe do kalendarza wszystkich, którym bliska była osoba Ojca Świętego. Stał się iskrą, która zapaliła ludzkie serca wdzięcznością za Papieża i pragnieniem trwania na wskazanej przez niego drodze. Przez całe życie święty Jan Paweł II szukał człowieka i go znajdował, razem z  nim kroczył do Boga.

Podczas montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez uczniów klas III gimnazjum pod kierunkiem pań Marzeny Wołosińskiej i Anny Piaseckiej,  przypomnieliśmy, w czym tkwiła wyjątkowość  i wielkość świętego Jana Pawła II. Mówi się, że Jan Paweł II zmienił świat. Ale dokonał tego nie siłą miecza, nie siłą armat, tylko siłą słowa. „Nie lękajcie się, bo Chrystus was kocha. A miłość wszystko zwycięża” – to krótkie zdanie wypowiedziane na początku pontyfikatu stało się Jego mottem do samego końca.

Mimo upływu czasu, słowa Jana Pawła II są dla nas wskazówkami, do tego jak być dobrym człowiekiem. W dniu, w którym odszedł do domu Ojca, chcemy podkreślić, jak ważnym autorytetem jest dla nas. Wyrazem naszej pamięci, wdzięczności będą kwiaty złożone przed pomnikiem tego świętego- wielkiego człowieka i Polaka. Dla podkreślenia, jak istotne są dla nas słowa Jana Pawła II, wspólnie zaśpiewaliśmy pieśń :”My, Jana Pawła uczniowie…”.

Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy słów pani dyrektor Doroty Kowalczuk, która wspominała niezwykły czas wizyty Jana Pawła II  w Drohiczynie w czerwcu 1999 roku. Dla mieszkańców Podlasia było to spotkanie, które pozostawiło w ich życiu trwały ślad.