Wyjątkowym dniem dla społeczności Zespołu Szkół w Drohiczynie był  23 maja 2019, kiedy to z duszpasterską wizytą przybył do nas Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus. W tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyli  burmistrz Drohiczyna - pan Wojciech Borzym, dziekan dekanatu drohiczyńskiego - ksiądz Wiesław Niemyjski, sekretarz biskupa - ksiądz Tomasz Szmurło panie dyrektor - Dorota Kowalczuk oraz Grażyna Borzym, grono pedagogiczne oraz uczniowie.

Na początku Ekscelencja spotkał się  z przedszkolakami, których energia, szczerość i zdyscyplinowanie ujęły wszystkich gości. Następnie  wszyscy przeszli  na halę sportową, gdzie przybycia Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa  oczekiwali starsi uczniowie Zespołu Szkół w Drohiczynie.

W słowach powitania, skierowanych do Księdza Biskupa, pani dyrektor Dorota Kowalczuk wyraziła wdzięczność za dar spotkania w tym szczególnym roku, kiedy to obchodzimy dwudziesta rocznicę wizyty Ojca Świętego w Drohiczynie. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na wartości pielęgnowane w Zespole Szkół w Drohiczynie, wiążące się z historią, tradycją, wartościami chrześcijańskimi oraz wzorcami, jakimi są dla nas patroni szkół.  

Wędrówka ku Bogu nie jest łatwa, szczególnie, gdy żyjemy w świecie nastawionym na konsumpcję, sukces i pieniądz.  Aktorzy uświadomili nam to w inscenizacji pt.: Którędy... Doskonałym komentarzem dla odgrywanych na scenie dram były piosenki religijne wykonywane przez zespół muzyczny.

Aby przybliżyć Ekscelencji życie naszej szkoły, młodzież przygotowała prezentację multimedialną, w której posłużyła się metaforą wieży. Podkreślono, że szkoła jest jak wieża, na wyjątkowość której składają się tradycja i pamięć o przeszłości.  Urozmaiceniem tej części był pokaz tańców wykonany przez członków Klubu Tańców Polskich „Krajka”.

Część artystyczna spotkała się z ciepłym przyjęciem Księdza Biskupa, który  w słowach skierowanych do nas podkreślał, że na świecie jest wiele dróg, one wszystkie prowadzą nas ku Bogu. Ekscelencja zwrócił uwagę, że każdy z nas powinien przede wszystkim zrozumieć, że jest cudem, zaakceptować siebie i za każdy dzień dziękować Bogu. Ksiądz Biskup apelował, byśmy nauczyli się kochać siebie i drugiego człowieka. Wtedy miłość zaprowadzi nas do celu.

To spotkanie okazało się równie wzruszające dla rodziców, którzy podziękowali Biskupowi za duszpasterską opiekę, wskazywanie autorytetów w tych trudnych czasach.
Przedstawiciele uczniów podziękowali Ekscelencji za wizytę w murach  naszej szkoły. Ten niezwykły czas pozwolił nam dostrzec w Pasterzu Diecezji Drohiczyńskiej człowieka niezwykle otwartego na młodych, serdecznie i ciepło przekazującego prawdy związane z Ewangelią. 

Na zakończenie wizyty Ksiądz Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa.