Dzień Języka Angielskiego w naszej szkole

        W dniu 13 maja 2019r. w naszej szkole odbył się Dzień Języka Angielskiego. Uroczystość tę przygotowała młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej i klasy IIIb gimnazjum pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego pani Aldony Chmura-Hanik. Uczniowie ci uczestniczyli w dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, które odbywały się w naszej szkole w ramach projektu unijnego.

         W pierwszej części spotkania zebrani mieli okazje dowiedzieć się, dlaczego język angielski jest obecnie uznawany za język komunikacji międzynarodowej i dlaczego warto doskonalić swoje umiejętności językowe. Następnie uczniowie zaprezentowali zabawne scenki w języku angielskim, które przedstawiały popularne idiomy angielskie. Młodzież w trakcie oglądania i słuchania występujących kolegów mogła sprawdzić swoją wiedzę, ale także nauczyć się nowych wyrażeń w języku angielskim.

W dalszej części uroczystości uczestnicy projektu przedstawili zebranym prezentację multimedialną w języku angielskim na temat naszej szkoły, przygotowaną podczas zajęć pozalekcyjnych dla naszych kolegów z Białorusi.

Najwięcej emocji dostarczył uczniom  ostatni etap Dnia Języka Angielskiego, Konkurs Piosenek Angielskich -  English Songs Contest. Poprzedziły go długie przygotowania, podczas których każda klasa miała za zadanie przygotować piosenkę w języku angielskim w ciekawej aranżacji. Wszystkie klasy zaprezentowały wybrane piosenki na wysokim poziomie, jednakże pierwsze miejsce zdobyła klasa IIIb G z romantyczną piosenką Eda Sheerana: Perfect, drugie klasa Va, która zaprezentowała piosenkę: Solo, a trzecie klasa Va z piosenką : In my mind.  Okazało się, że  piosenki angielskie są bardzo popularne i lubiane przez uczniów. Poza konkursem wystąpiła uczennica klasy Va Julia Suchowierska oraz Cezary Lech, z którym publiczność wspólnie śpiewała piosenkę Shotgun .

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięska klasa zdobyła nagrodę główną - tydzień bez pracy domowej z języka angielskiego. Dzień Języka Angielskiego dostarczył zebranym wielu wrażeń, ale także zachęcił uczniów do doskonalenia swoich umiejętności językowych.