Wycieczki, wycieczki, wycieczki …

Uczniowie naszej szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy uczestniczyli w zajęciach rozwijających i wyrównawczych z języka angielskiego, byli na trzech jednodniowych wycieczkach pod koniec maja i na początku czerwca w ramach projektu „Na falach nauki rozwijam swe żagle” prowadzonego przez Zespół Szkół w Drohiczynie. Celem tych wyjazdów było poznanie różnorodności flory i fauny naszego regionu, jak też bogactwa jego historii i tradycji w języku angielskim. Dnia 27.05.2019 pojechaliśmy do Białowieży, gdzie odwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo Leśne z przewodnikiem opowiadającym o roślinach i zwierzętach, jak też dziejach tego miejsca w języku angielskim. Następnie zwiedziliśmy odcinek Puszczy Białowieskiej, idąc trasą Żebra żubra oraz Rezerwat Żubrów. W kolejnym dniu 28.05.2019 najpierw bawiliśmy się w Parku Rozrywki Farma Iluzji w Trojanowie, później zwiedzaliśmy Zamek w Liwie z przewodnikiem, który w języku angielskim opowiadał nam o historii zamku nawiedzanego przez Żółtą Damę. Trzecia wycieczka, której celem było zwiedzanie, również z przewodnikiem anglojęzycznym, Muzeum Rolnictwa i Zespołu  pałacowo-parkowego, jak też Ciechanowca odbyła się 03.06.2019. Wszystkie wyjazdy dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń oraz były doskonałą okazją do utrwalenia słownictwa z różnych dziedzin, jak też stopnia rozumienia informacji przekazywanych w języku angielskim.