Drohiczyn wszystko pamięta…

Co roku diecezja drohiczyńska obchodzi uroczyście rocznicę wizyty na Ziemi Drohickiej Ojca Świętego Jana Pawła II. Każda kolejna rocznica gromadzi wiernych, którzy pragną podziękować świętemu Janowi Pawłowi II za wspólną modlitwę 10 czerwca 1999 roku. Tegoroczne obchody, upamiętniające dwudziestą rocznicę wizyty Ojca Świętego  w Drohiczynie,  miały szczególny charakter.

We wspólne świętowanie zawsze włącza się  społeczność Zespołu Szkół w Drohiczynie. Przechowuje ona w pamięci to doniosłe wydarzenie, jakim było nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył Papież Polak. Jesteśmy dumni, że św. Jan Paweł II gościł w naszym mieście i modlił się na placu  w sąsiedztwie szkoły. Z zaciekawieniem i wzruszeniem słuchamy wspomnień uczestników nabożeństwa ekumenicznego celebrowanego w czerwcowe popołudnie 1999 roku przez Ojca Świętego. Wspomnienia wracają ilekroć swój wzrok skierujemy  na Kopiec Papieski, usypany z podlaskiej ziemi na miejscu papieskiej celebry oraz pęknięty krzyż,  będący symbolem dziejów religii chrześcijańskiej na Ziemi Podlaskiej. Drohiczyn to miasto pamiątek, związanych z Papieżem Polakiem. 10 czerwca, w dwudziestą rocznicę wizyty Ojca Świętego  mieliśmy  zaszczyt uczestniczyć w niezwykłej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia muralu papieskiego. Uroczystość prowadziła dyrektor Zespołu Szkół, pani Dorota Kowalczuk. Serdecznie powitała przybyłych Gości:

- Księdza Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej, Tadeusza Pikusa

- Księdza Biskupa Grodzieńskiego, Przewodniczącego Konfederacji Biskupów Katolickich na Białorusi, Aleksandra Kaszkiewicza

- Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, księdza Tadeusza Syczewskiego

- Proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie, dziekana dekanatu drohiczyńskiego Wiesława Niemyjskiego

- Burmistrza Drohiczyna pana Wojciecha Borzyma, Sekretarza Urzędu Miejskiego w Drohiczynie pana Radosława Konobrockiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej ,pana Mariana Rogowca

- Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, pana Rafała Siwka

- Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, panią Bożenę Chrząstowską

- Wicedyrektor Szkół Benedykta, panią Teresę Moskal z pracownikami

- Prezesa Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel doliny Bugu”, panią Agnieszkę Wojtkowską z pracownikami

- mieszkańców Drohiczyna

Odsłonięcia muralu papieskiego dokonali przedstawiciele wspomnianych instytucji kościelnych, samorządowych , oświatowych  na czele z księżmi Biskupami, Burmistrzem Drohiczyna, Panią dyrektor Zespołu Szkół.

Ksiądz Biskup dokonał uroczystego poświęcenia pamiątkowego obrazu ściennego. Wyraził nadzieję, iż ten symboliczny znak obecności św. Jana Pawła II na Ziemi Drohickiej, będzie godnym upamiętnieniem dwudziestej rocznicy wizyty Ojca Świętego w naszym miasteczku. Podziękował władzom samorządowym za niecodzienną inicjatywę , służącą upamiętnianiu wspólnego modlitewnego spotkania. Z wyrazami uznania i podziękowania zwrócił się też do społeczności szkolnej, podkreślając ogromne zaangażowanie drohickiej szkoły w obchody rocznic związanych z Papieżem Polakiem. Przywołał również z pamięci czerwcowe popołudnie 1999 roku i podzielił się z zebranymi refleksjami na temat przebiegu i znaczenia papieskiej wizyty. Słowa do zgromadzonych skierował także Ksiądz Biskup Grodna , na Białorusi, Aleksander Kaszkiewicz. Odniósł się do osobistych przeżyć związanych z obecnością na nabożeństwie ekumenicznym celebrowanym przez Papieża. Wyraził też podziękowanie za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej uroczystości, podkreślając, że zawsze chętnie odwiedza Drohiczyn – miasto do którego pielgrzymował św. Jan Paweł II. Głos zabrał również Burmistrz Drohiczyna, pan Wojciech Borzym. Opowiedział , jak zrodził się pomysł wykonania muralu papieskiego. Podziękował wszystkim, którzy doprowadzili do urzeczywistnienia niezwykłego projektu. Wyraził dumę z faktu, iż Drohiczyn pamięta wizytę Ojca Świętego i wraca wspomnieniami do niezwykłego czerwcowego popołudnia 1999 roku. 

Uświetnieniem uroczystości poświecenia muralu był okolicznościowy program artystyczny , przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół pod kierunkiem pań Barbary Kosińskiej i Małgorzaty Głowackiej. Uczniowie, zapewnili, iż utrwalają  w pamięci słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II 10 czerwca 1999 roku. i pozostają  wierni przekazanemu  dziedzictwu. Uczynili  je powodem dumy oraz pragną przekazać kolejnym pokoleniom. Słowa pieśni „Drohiczyn wszystko pamięta…”, napisanej na okoliczność wizyty Papieża Polaka w sercu Ziemi Drohickiej, podkreśliły przywiązanie tutejszej ludności do  świata przyrody i kultury oraz zapewniły o nieprzemijającej pamięci. Zaśpiewany hymn „My, Jana Pawła uczniowie „ wskazywał na wartość pontyfikatu Papieża Polaka oraz ponadczasowe przesłanie nauki tego Najwybitniejszego Wychowawcy młodego pokolenia. Słowa wyśpiewane przez najmłodszych dodawały otuchy i przekonywały, że każdy może świętym być . Cieszymy się, że mural powstał na  ścianie budynku Zespołu Szkół, na wprost Kopca Pamięci Podlasia i symbolicznego pękniętego krzyża, nieopodal   miejsca, gdzie przed 20 laty św. Jan Paweł II celebrował  nabożeństwo ekumeniczne.