Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Drohiczynie tradycyjnie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Katedrze pw. Trójcy Przenajświętszej o godz. 8.15. Dalszy ciąg uroczystości przebiegał w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Dyrektor szkoły pani Dorota Kowalczuk podsumowała mijający rok szkolny. Dłuższą chwilę poświęciła na podziękowania wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowania związane ze 100 – leciem Liceum Ogólnokształcącego i IX Zjazdu Absolwentów Szkoły. Pani dyrektor przybliżyła najważniejsze osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, przedstawicielowi organu prowadzącego, nauczycielom i pracownikom szkoły za aktywną pracę na rzecz szkoły, przede wszystkim za zaangażowanie i wsparcie udzielane uczniom w codziennej edukacji. Zostały wręczone świadectwa szkolne z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75, a także Listy Gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 5,00. Podziękowania usłyszeli także uczniowie zaangażowani w działalność Samorządu Uczniowskiego i Pocztu Sztandarowego.

Głos zabrali również przedstawiciele Rady Rodziców. Dziękowali wszystkim uczestnikom życia szkolnego za kolejny rok wytężonej pracy z dziećmi.

Po części oficjalnej, odbyły się krótkie spotkania z wychowawcami klas, podczas których wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa szkolne. Jeszcze tylko kilka słów podziękowania i …WAKACJE!!!