Drugiego września spotkaliśmy się po długich wakacjach, aby rozpocząć wspólnie nowy rok szkolny Mszą Świętą w Katedrze pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie. Nabożeństwo odprawił proboszcz parafii ks. Wiesław Niemyjski.

Po Mszy Świętej wróciliśmy do szkoły, gdzie Pani Dyrektor Dorota Kowalczuk przywitała uroczyście wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości: Burmistrza Drohiczyna – Wojciecha Borzyma, księży – W. Niemyjskiego oraz G. Klimiuka oraz przedstawiciela policji – sierżanta sztabowego Tomasza Kamińskiego. Pani Dyrektor wyznała, że w trakcie wakacyjnych tygodni brakowało w szkole gwaru uczniowskiego,  przedstawiła nam także organizację nowego roku szkolnego. Jako drugi głos zabrał Burmistrz Drohiczyna, który życzył wszystkim obecnym owocnej pracy oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Po panu W. Borzymie głos zabrał ks. W. Niemyjski, który dołączył się do życzeń pana Burmistrza oraz pocieszył wszystkich zebranych wizją nadejścia kolejnych wakacji już za 10 miesięcy.

Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do swoich klas na spotkania z wychowawcami.