Na języku polskim kreatywnie - poetycki opis jesieni

O tym, jakie możliwości niesie ze sobą słowo i świadome korzystanie z różnorodnego słownictwa, przekonali się uczniowie klasy VI b, którzy podczas lekcji języka polskiego interpretowali wiersz Tadeusza Różewicza pod tytułem Bursztynowy ptaszek.  Zajęcia rozpoczęliśmy od wskazania symboli jesieni, które przyniesione przez nas, stały się elementami naszej klasowej kompozycji jesiennej. Następnie w wierszu szukaliśmy kolorów, kształtów, nastrojów, jakie ujęliśmy w naszej jesiennej kompozycji. Podczas pracy  w grupach szukaliśmy podobieństw między obrazem naszej jesieni i pory roku, o której w sposób poetycki opowiada podmiot liryczny. Na zakończenie mogliśmy wykazać się kreatywnością i tworzyć metafory na wzór tych, jakie odnaleźliśmy w wierszu. Już nie możemy się doczekać zajęć, podczas których przyjdzie nam za pomocą poetyckiego słowa określić wakacje.