Jakie mogę być skutki przyznania Nagrody Nobla?

16 października 2019 roku na lekcjach języka polskiego w klasach VI  a  i VI b rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące Literackiej Nagrody Nobla. Przypomnieliśmy sobie, którzy twórcy otrzymali w przeszłości tą prestiżową nagrodę. Następnie, korzystając z dostępnych źródeł, wyszukiwaliśmy informacje na temat Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wiesławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk, nagrodzonej za rok 2018. Tak powstały nasze broszury dotyczące noblistów. Efekty naszych poszukiwań dotyczących Olgi Tokarczuk ujęliśmy  w formę lapbooków, których tworzenie pozwoliło nam doskonalić umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji, współpracy w grupie, planowania oraz porządkowania zdobytych informacji. Mimo, że Olga Tokarczuk jest pisarką, której teksty skierowane są raczej do starszego od nas odbiorcy, chcemy wiedzieć, kim jest i czym zasłużyła sobie na uznanie komisji konkursowej. Nasze lapbooki były uzupełnieniem tematycznej gazetki okolicznościowej, jaka powstała po tym, gdy dotarła do nas wiadomość o tym, iż kolejna Polka  dołączyła do laureatów Literackiej Nagrody Nobla.