Święto Niepodległości 2019

Akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę dla klas IV- VIII odbyła się 7.XI.2019 r.

Uczniowie klasy IVB przedstawili publiczności swoistą lekcję historii dotyczącą okresu rozbiorów, prób zrzucenia jarzma zaborców, aż po odzyskanie niepodległości.

Ciekawym elementem programu było tworzenie gazetki tematycznej przez występujących. Korzystając z pomocy starszych koleżanek, umieszczali oni na przygotowanym tle symbole Polski oraz nazwy i daty najważniejszych wydarzeń z okresu 1795- 1918.

Występ uświetniły pieśni patriotyczne śpiewane przez chór oraz grane na akordeonie.

A. Ż.