13 października 2020 r. na drugiej godzinie lekcyjnej w naszej szkole uczniowie klas 4-7 pod opieką pani Anny Kontowicz odegrali przedstawienie z okazji Dnia Nauczyciela. Na uroczystość obecni byli Dyrekcja, Burmistrz naszego miasta –  Pan Wojciech Borzym, Sekretarz Gminy Drohiczyn – Pan Radosław Konobrocki, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.

Na wstępie głos zabrała pani Anna Kontowicz – opowiedziała o tym ważnym dla nas dniu oraz zaprosiła do obejrzenia spektaklu. Przedstawienie dotyczyło lekcji w czasie zdalnego nauczania. Bohaterami byli nauczycielka oraz uczniowie będący za ekranami komputerów. Mieli oni za zadanie przygotować informacje na temat Dnia Edukacji Narodowej oraz własną twórczość związaną z nauczycielami. Każdy z uczniów w formie żartobliwych wierszyków i piosenek przedstawiał nauczycieli naszej szkoły. Charakter apelu był wesoły, a co najważniejsze podobał się oglądającym, szczególnie nauczycielom.

Następnie głos zabrał Pan Burmistrz, wyraził on wyrazy uznania Pani Dyrektor za jej zaangażowanie na rzecz szkoły, pogratulował też występującym.

Potem przedstawiciele rodziców złożyli najlepsze życzenia Dyrekcji i wszystkim Nauczycielom.

Na koniec Pani Dyrektor – Dorota Kowalczuk jeszcze raz podziękowała aktorom za występ oraz wręczyła nagrody nauczycielom za ich trud i wysiłek wkładany w pracę z uczniami.

Przygotowana akademia była bardzo miłym akcentem uczczenia Dnia Edukacji Narodowej. Wyjątkowa atmosfera, rozpierająca wszystkich nauczycieli duma, uśmiechy na twarzach wszystko to budowało tego dnia wyjątkową atmosferę.

Przygotowała Patrycja Tylus z kl. VII b