Dnia 18 września 2020r,  w naszym przedszkolu, odbyło się spotkanie z policjantem. Nasi goście zapoznali wszystkich uczestników spotkania z bezpiecznymi i prawidłowymi  sposobami przejścia przez jezdnię, sygnalizacją świetlną, numerami alarmowymi oraz odpowiedzieli na pytania zadawane przez dzieci. Niezmiernie ciekawe i pouczające było wykorzystanie specjalnych pomocy, a więc  różnych samochodów, przejścia dla pieszych, sygnalizatora świetlnego i włączenie do aktywnego działania wszystkich uczestników. Taka praktyczna lekcja była zarówno atrakcyjna, jak też wnosiła wiele pożytecznych i potrzebnych informacji. Dzieci długo wspominały te ciekawe zajęcia.