W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Mają za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A4, w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej na temat roli i życia pszczół. Termin nadsyłania prac upływa 31 maja br.

Konkurs jest kontynuacją cyklu konkursów pn. „Na ratunek ginącym pszczołom”, organizowanych corocznie przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jego celem jest popularyzacja wśród uczniów roli i znaczenia pszczoły dla środowiska naturalnego oraz zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, a także zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej liczby pasiek oraz postępującej degradacji środowiska.

Wzorem lat ubiegłych, konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.

Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły, prace przestrzenne itp.).

Tematy prac:                                                                                       

  • rola pszczoły w przyrodzie,
  • zagrożenia dla pszczół wynikające z małej liczby pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa,
  • sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół,
  • możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

Prace należy wysłać do 31.05.2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu), na adres organizatora, czyli Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

  • 0-4 klasa
  • 5-8 klasa

Organizator ufunduje nagrody dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej z kategorii. Dodatkowo najciekawsze prace zostaną opublikowane w kalendarzu wydanym przez Województwo Podlaskie.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Formularz zgłoszeniowy

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

oprac.: Barbara Likowska-Matys