Projekt klasy VIII – Czy wiesz kim jestem?

Przemarsz postaci literackich

 

            W czerwcu 2021 uczniowie klasy VIII wzięli udział w projekcie ”Czy wiesz kim jestem?” realizowanym na lekcjach języka polskiego. Przygotowaliśmy  monologi bohaterów literackich charakteryzujące daną postać oraz dobraliśmy odpowiednią charakteryzację, strój oraz rekwizyty.  

            Postanowiliśmy zaprosić do udziału w naszym projekcie uczniów klas VII, ponieważ większość bohaterów literackich, za których uczniowie się przebierali dotyczy listy lektur dla klas VII – VIII. Ósmoklasiści wychodzili przebrani na scenę szkolną przy dźwiękach pasującej do lektury muzyki, następnie wygłaszali swoje monologi. Zadaniem publiczności było podanie imienia i nazwiska bohatera, a także autora i tytułu książki, z której pochodzi dana postać.

            Zabawa udała się znakomicie. Występujący doskonale się bawili odgrywając swoje role. Publiczność wykazała się natomiast bardzo dobrą znajomością lektur, podając odpowiednie imiona i nazwiska  bohaterów literackich oraz autorów i tytuły książek.