Rok szkolny 2021/ 2022 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli tradycyjnie Mszą Świętą w Drohiczyńskiej Katedrze.

Po mszy udaliśmy się na halę sportową, gdzie Pani Dyrektor Dorota Kowalczuk przywitała wszystkich zebranych oraz przypomniała o zasadach bezpieczeństwa związanych z przestrzeganiem zasad sanitarnych. Przemówił także Pan Burmistrz Wojciech Borzym, który wyraził nadzieję, że ten rok szkolny będzie dla wszystkich uczniów i nauczycieli pełen owocnej pracy w systemie stacjonarnym. Po części oficjalnej uczniowie udali się wraz ze swoimi wychowawcami do sal na spotkania klasowe.