24 czerwca 2022 roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Katedrze pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie.

Po uroczystej mszy udaliśmy się w kierunku budynku szkoły, aby odebrać świadectwa. Uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z czerwonym paskiem otrzymali je z rąk Pani Dyrektor Doroty Kowalczuk wraz z nagrodami książkowymi. W trakcie zakończenia odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów kończących klasę ósmą, a także nagrodzenie uczniów wyróżniających się dodatkową działalnością na terenie szkoły – pracą w Samorządzie Uczniowskim, opieką nad sztandarem oraz tańczących w Klubie Tańców Polskich „Krajka”. Przemówienia wygłosili burmistrz Drohiczyna Wojciech Borzym oraz proboszcz Wiesław Niemyjski.

Gdy wybrzmiał ostatni dzwonek wszyscy rozeszli się do sal na spotkania z wychowawcami.