31 marca 2023 roku gościliśmy w naszej szkole sędzię Annę Marię Wesołowską. Tego dnia odbyły się spotkania z uczniami klas 1-8, podczas których pani sędzia przekonywała, że warto znać prawo, ponieważ wiedza ta pozwala uniknąć wielu złych wyborów. Uczniowie usłyszeli wiele o szkodliwości wagarów, niebezpieczeństwach związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z internetu oraz odpowiedzialności za nękanie, wyśmiewanie, poniżanie. Pani sędzia przypomniała, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.

Po spotkaniach z uczniami odbyła się prelekcja pani sędzi z przedstawicielami instytucji oraz nauczycielami. Wiele uwagi poświęcono roli środowiska szkolnego i rodzinnego w budowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ustawie o bezpieczeństwie i resocjalizacji młodzieży oraz roli współpracy pomiędzy instytucjami.

Równie ciekawe było spotkanie naszego gościa z rodzicami, którzy mogli poznać marzenia dzieci, zrozumieć, jak ważny dla każdego dziecka jest spokój w domu rodzinnym oraz jak bardzo nasze dzieci potrzebują uwagi, zrozumienia i miłości.

Pamiątką po spotkaniu z naszym gościem będzie kącik prawny oraz skrzynka korczakowska, która ma służyć uczniom do zgłaszania anonimowo ważnych spraw.