1 marca  obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest wyrazem hołdu dla żołnierzy polskiego podziemia po II wojnie światowej, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.  Bohaterzy antykomunistycznego podziemia bronili  bytu  Państwa Polskiego i przeciwstawiali się sowieckiej agresji.

Uczniowie szkoły podstawowej obejrzeli film i prezentację, które przybliżyły losy żołnierzy wyklętych na Podlasiu. Utwór muzyczny „ Biały Krzyż”, związany z tą tematyką, wykonał chór szkolny. Społeczność szkoły wzięła udział w krótkim konkursie wiedzy. Spotkanie to wzbogaciło wiedzę na temat historii naszego najbliższego regionu.

Cześć i chwała bohaterom! Wieczna Pamięć i chwała poległym! Minutą ciszy uczczono pamięć o Żołnierzach Niezłomnych.

                                                                         Krzysztof Niemyński