19 maja 2022r. Szkoła Podstawowa w Drohiczynie świętowała dzień swojego patrona- Józefa Piłsudskiego. Prezentacja przygotowana pod kierunkiem nauczyciela historii przedstawiła uczniom początki szkół w Drohiczynie, historię nadania szkole imienia oraz niezwykłe losy sztandaru na przestrzeni ostatnich 90 lat. Przypomniano uczniom sylwetkę Patrona oraz jego cechy charakteru, dzięki którym jest On wzorem osobowym dla wielu młodych pokoleń mieszkańców Drohiczyna i okolic. Krótkie scenki obrazowo przedstawiły uczniom obowiązki każdego obywatela względem Ojczyzny. Całość apelu urozmaiciły pieśni żołnierskie i patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru.

W drugiej części Dnia Patrona przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w konkursie na tematy związane z  patronem szkoły, atrybutami ucznia, historią sztandaru i ciekawymi miejscami w Drohiczynie.

                                                                            Krzysztof  Niemyński