Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2024 roku w naszej szkole zostały zorganizowane turniej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pt. „Słowa mają moc”. Konkurencje odbywały się na każdej przerwie. Ich celem było dbanie o poprawność i piękno mowy ojczystej, unikanie błędów językowych oraz wzbogacenie słownictwa.

            Uczniowie brali udział w pięciu konkurencjach. Pierwsza rywalizacja dotyczyła Łańcucha Wyrazowego, następnie przedstawiciele poszczególnych klas próbowali swoich sił w zadaniach związanych ze znajomością znaczenia słowa, poprawnością zapisu wyrazów, wyszukiwaniem słów z dwuznakami i dokańczaniem przysłów polskich. Uczniowie musieli wykazać się swoją wiedzą gramatyczną, ortograficzną oraz frazeologiczną, a także umiejętnością szybkiego i dokładnego wykonywania poleceń. Nad całym wydarzeniem czuwała pani Anna Kontowicz.

            Dodatkowo młodzież mogła przeczytać informacje znajdujące się na tablicach dotyczące ustawy związanej z językiem ojczystym oraz ciekawostkami o gwarach i dialektach, jakie można spotkać na terenie Polski, a także obejrzeć rysunki związków frazeologicznych przygotowane przez poszczególne klasy.  

            Następnego dnia ogłoszono wyniki, które prezentują się następującą: I miejsce – VIIb, II miejsce – VIIIa , III miejsce – VIb.

            Wszyscy zawodnicy dali z siebie wszystko, mierząc się z zawiłościami naszego języka. Gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że w następnym roku znowu się spotkamy.