Wyjazd do Mielnika i Adamowa

30 kwietnia 2018 r. w ramach projektu edukacyjnego „Na falach nauki rozwijam swe żagle” realizowanego w Zespole Szkół uczniowie uczestniczący w zajęciach z przedmiotów przyrodniczych wyjeżdżali do Mielnika i Adamowa. Celem wyjazdu było zwiedzanie odkrywkowej kopalni kredy w Mielniku oraz przepompowni ropy naftowej w Adamowie.  Będąc w Mielniku uczniowie mieli również okazję zobaczyć Rezerwat Przyrody „Uszeście” oraz Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Głogi”. Poznawali funkcjonowanie ekosystemów charakterystycznych dla tych trenów.

Dziękujemy panu Antoniemu Słoniowskiemu za umożliwienie zwiedzania Bazy w Adamowie i bardzo ciekawe spotkanie.